ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

ԱՆԱՀԻՏ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ԱՆԺԻԿ ՄԱՐԱԲՅԱՆ
ՀԱՄԵՍՏՈՒՀԻ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՆՈՒՆԵ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԹԱՐՄԻՆՅԱՆ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՆՏՈՆՅԱՆ